Oportunitats de treball

La Fundació Scito és una organització privada sense ànim de lucre, situada en València, que realitza activitats de caràcter internacional orientades a la promoció, el desenvolupament i el suport a l’estudi, l’avanç, la conservació i la divulgació del patrimoni cultural, científic i tecnològic.

Si desitja ser considerat per a llocs de treball en Fundació Scito, per favor, prepare un currículum en pdf que incloga:

– Dades personals
– Fotografia recent
– Formació acadèmica
– Experiència professional (llocs ocupats, dates)
– Descripció narrativa de trajectoria professional prèvia
– Idiomes (necessari nivell operatiu d’anglès)

Introduïsca aquestes dades a continuació:


GensRegularMolt bé

He llegit i acceptat la política de privacitat